Kenal seseorang yang mungkin berdepan dengan buli? Hantarkan kepada mereka kit info R.AGE Against Bullying! Anda mungkin menyelamatkan mereka.

Buli adalah tindakan serius yang boleh meninggalkan kesan calar dalam kehidupan seseorang. Dengan berkongsi maklumat berguna kepada keluarga dan rakan, anda dapat memainkan peranan anda untuk menghentikan aktiviti pembulian.

Hanya pilih artikel yang mahukan dan klik hantar.